Pánevní dno si zaslouží pozornost

Kde je tvoje pozornost? V hlavě...těle?

Pánevní dno tvoří důležitou oporu pro močový měchýř, dělohu a konečník. Správné funkce všech jmenovaných orgánů závisí právě na pevnosti a funkčnosti svalů pánevního dna, které uzavírá horní polovinu těla a tím je celoživotně vystaveno velké zátěži.

V naší společnosti narůstá počet žen s ochablými svaly pánevního dna, kterým neprospívá sedavý životní styl, stres a přetěžování. Stejně tak se zvyšuje počet žen i mužů, kteří mají v pánvi napětí způsobující stažení a přetížení svalů. Také opakované porody, potraty a jiné gynekologické zásahy hrají svou roli. S poruchou funkce pánevního dna se stále více setkáváme všichni a nejedná se pouze o obávanou inkontinenci, ale i o poruchy plodnosti a prožívání intimity.

Pánevní svalové dno tvoří ve střední části hráz (peritoneum) a dvě svalové přepážky diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale, které vytváří soustavu dalších nálevkových svalů, které dávají pánevnímu dnu jeho typicky tvar. Pro jednoduchost si lze představit svalovou misku na dně pánve, jež je tvořena několika dalšími vrstvami svalů, které musí zvládat nápor celé dutiny břišní a jsou zapojeny i při běžném kašlání, kýchání, rýmě, ale i astmatu, sexu, porodu, při vstávání, skákání, zkrátka při fyzické aktivitě. Obě svalové přepážky jsou navíc pokryty fasciemi, jež jsou pavučinově propojeny s dalšími fasciemi v těle.


Zdroj obrázku: https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/20429/1/Bakalarska%20prace.pdf

Právě fyzická aktivita je pro pánevního dna klíčová, protože bez níž velice rychle ochabuje a ztrácí svou funkčnost. Nicméně pánevní dno není pouze o svalech, ale i po pocitech, energii a emocích. Psychosomaticky tvoří právě pánev jedno z nejvíce postižených míst. Pro mnohé ženy tvoří Pandořinu skřínku vytěsněných vzpomínek, které zůstaly v těle (pánvi) a mohou mít vliv na současné obtíže. Energeticky se jedná o svaly transformační, protože souvisí s početím a rozením. Mnoho žen i mužů je odpojeno od své pánve a žijí tzv. od pasu nahoru a stále se hledají. Najít sílu ve svém skutečném středu, sílu ze dna může každý, a to díky pravidelnému cvičení, rehabilitaci, dechu a duševní aktivaci.

CELOSTNÍ cvičení, mobilizace a aktivace svalů pánevního dna je vhodná, pokud jsou:

Fyziologické změny ve vyšším věku

Komplikované porody

Vadné držení těla

Gynekologické a urologické operace

Onkologická onemocnění, úrazy kostrče

Potíže otěhotnět a opakované potraty

Neschopnost dosáhnout orgasmu a pohlavního uspokojení

Mezi nejčastější obtíže spojené s ochablými nebo přetíženým svaly pánevního dna jsou:

Močová inkontinence

Hyperaktivní močový měchýř

Sestup pánevních orgánů (prolaps dělohy)

Kostrčový syndrom

Bolestivá menstruace (přílišné napětí v pánvi)

Prostadonye a erektivní disfunkce u mužů

S pánevním dnem pracuji celostně v ose HLAVA - KRK - BŘICHO - PÁNEV - CHODIDO. Užívám metodu 3x3 školy pánevního dna, kterou mám velmi oblíbenou, ale také rehabilitační techniky dle Ludmily Mojžíšové, cvičení na balančních plošinách, vybrané prvky JIN a TAO jógy.

Dle potřeby zapojuji akupresuru, baňky, bylinné napářky a léčebné masáže.

Něco úvodem k technikám:

Metoda 3x3 školy pánevní dna - celostní metoda cvičení pánevního dna propojující fyzioterapii, psychosomatiku a energetické prvky v jeden celek. Gró metody stojí v osovém propojení hlavy - pánve - chodidla. Na tuto osu metoda nahlíží ve třech výše uvedených rovinách, přičemž každá rovina má své specifikum. Např. k psychosomatické práci v pánvi patří kromě fyzioterapeutického cvičení ještě bioenergetické cviky, psychoterapeutické hry a vypouštěcí techniky pro uvolnění napětí z těla a navrácení rovnováhy.

Rehabilitační cvičení dle Ludmily Mojžíšové - jednoduché a efektivní cvičení, jehož gró stojí na četnosti provedení cviků a pravidelném opakování pro uvolnění napětí. Právě zvýšené napětí ve svalovině pánevního dna se může přenášet i na vejcovody, dělohu a pochvu a způsobovat tak neplodnost. Sestava cviků podle Mojžíšová mobilizuje páteř a uvolňuje stažené svaly pánevního dna a tím přispívá jejich prokrvení a správné funkci. Díky tomuto cvičení dochází i k odblokování bolesti zad a zvýšení rozsahu pohyblivosti.

Cviční na balančních plošinách - cvičení pro zlepšení svalové koordinace. Princip spočívá ve zmenšení plochy opory s posílením rozvoje statických a dynamických rovnovážných schopností. K tomuto cvičení lze využít mnoho pomůcek. Nejčastější pomůcku je overball, gymball a bosu.

Prvky JIN, TAO jógy - energetické cvičení inspirované tradiční čínskou medicínou aktivující meridiány. (akupunkturní dráhy). 

Masáže jsem vytvořila pouze pro ŽENY ve formě relaxačního rituálu pro posílení ženství, se kterým pánev souvisí díky své transformační funkci zrození.


Poskytované masáže jsou zde https://www.mojezdravapanev.cz/cenik/